Vores telefon nr.: 86518005
Ring til os på 86518005
- alle hverdage 08.00 - 17.00 og Fredag til 16.00.
energimaerke halbergs
loftisolering halbergs

Sådan får din bolig et bedre energimærke

Energimærkning af bygninger har to formål:

  1. Mærkningen skal synliggøre bygningens energiforbrug, og skal derved virke som en form for varedeklaration, når bygningen skal sælges eller udlejes.
  2. Mærkningen skal give et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, og hvor stor besparelse, der kan opnås på el- og varmeregningen.

Hvordan energimærker man en bolig?

En energikonsulent kommer ud og foretager en vurdering og et besparelsesforslag af boligen. Vurderingen viser, hvor stor boligens energiudgift er ud fra forskellige faktorer så som; isolering, vinduer, varmeinstallationer mv. Konsulenten udarbejder et besparelsesforslag, der angiver de forbedringer, der er økonomisk rentable at gennemføre i boligen. Forslaget dækker desuden over, hvordan og hvor meget man kan reducere energiudgifterne eksempelvis ved at efterisolere og tætne boligen.

Prisen på at energimærke din bolig ligger mellem 6000-7000 kr. alt efter boligens størrelse.

Hvorfor skal boliger energimærkes?

Energimærket er en vurdering af din boligs energimæssige tilstand. Hvis din bolig skal sælges, er det lovpligtigt at boligen har et gyldigt energimærke, så køberen kan danne sig et overblik over boligens driftsomkostninger. Et godt energimærke viser, at boligen er billig at opvarme, da den holder på varmen. Endvidere kan du med fordel få en energikonsulent ud og lave en energimærkning i forbindelse med vurdering af dit hus med henblik på omlægning af lån.

Efterisolering har stor betydning

Der er mange måder at energioptimere sin bolig på. Man kan eksempelvis udskifte sine gamle vinduer med nye lavenergi vinduer. Man kan også skifte sit olie eller gasfyr ud med en miljøvenlig varmepumpe.      De fleste energikonsulenter vil dog først og fremmest råde til at efterisolere boligen alle de steder, hvor det er muligt. Det kan eksempelvis være loft, hulmur, skunk og etageadskillelse.

Efterisolering er den absolut nemmeste, hurtigste, billigste og mest energieffektive måde at rykke din boligs energimærke flere klasser op på skalaen.

Eksempel:

En almindelig murstensvilla fra år 1970, som opvarmes med oliefyr, og kun har meget lidt eller slet ingen isolering i vægge og på loftet, er typisk i energiklasse F-G. Udelukkende ved at efterisolere, kan boligen rykke helt op i energiklasse C-D.

Efterisolering af din bolig, kan i mange tilfælde rykke boligens energimærke tre til fire klasser op, hvilket kan spare dig rigtig mange penge på varmeregningen, da en topisoleret bolig bruger 3 gange mindre varme, end en dårligt isoleret bolig. Du sikrer dig også mod fremtidige prisstigninger på energi. Desuden er det fordelagtigt, hvis du senere vælger at sælge din bolig. Analyser viser, at du opnår en gennemsnitlig prisstigning på dit hus på 500 kr. pr. kvadratmeter for hver gang du rykker et energimærke op.

Det betaler sig altid at efterisolere

Ved at tætne og efterisolerer din bolig skabes der et mærkbart bedre indeklima og langt højere komfort, hvilket mindsker risikoen for udvikling af astma og allergi hos både store og små. Ydermere er det i langt de fleste tilfælde økonomisk rentabelt, og betaler sig hurtigt hjem igen. Efterisolering af din bolig er derfor det vigtigste led i bestræbelserne på at reducerer boligens energiforbrug, rykke dit energimærke op, og spare dig for store summer penge.